Élni, megélni, túlélni......avagy eljátszani az életet

Azt kérded, mi a különbség?! Élni sokféleképpen lehet és oly sokan tudják elmondani azt is hogyan kell normálisan, jól, tökéletesen, másoknak megfelelően tenni ezt.

De elgondolkoztál már azon milyen valójában ÉLNI? Mit jelent ÉLNI?

Számomra az élet játék, szabadság és felelősségvállalás. Szabadnak lenni felelősséggel. Mert ott kezdődik a saját életünk, ahol felelősséget vállalunk benne mindenért. Mind a külső, mind a belső történésekért, kapcsolatainkért, érzéseinkért, anyagi helyzetünkért, egészségi állapotunkért, körülményeinkért.
És bár elsőre nagynak tűnhet ez a teher, de ez adja meg a legnagyobb szabadságot is neked, hogy van erőd, hatalmad és lehetőséged kézbe venni és kézben tartani a saját életed!

Ha pillanatnyilag mégis elveszni érzed magad a labirintusban, vagy épp magába szippantani készül egy örvény, gyere el, hogy együtt nézzünk rá az utak és lehetőségek sokféleségére, a benned lakozó bölcsre, vagy épp oroszlánra, hogy megtaláld magadban azt, aki valójában vagy! Mert Ki Vagy Te? Az Egyedi, Egyetlen és Megismételhetetlen, akiben megvan minden szükséges tudás és képesség, hogy az életed alakítása a Te kezedben legyen, talán csak nem találtál még rá Magodra.

 

“Az igazi élmény az ember szá­mára tehát első­rendűen ennyi: önma­gá­nak meg­is­me­rése. A világ meg­is­me­rése érde­kes, hasz­nos, gyö­nyör­köd­tető, félel­mes vagy tanul­sá­gos; önma­gunk meg­is­me­rése a leg­na­gyobb uta­zás, a leg­fé­lel­me­sebb fel­fe­de­zés, a leg­ta­nul­sá­go­sabb talál­ko­zás. Rómá­ban vagy az Északi Sar­kon járni nem olyan érde­kes, mint meg­tudni valami való­sá­go­sat jel­le­münkről, tehát haj­la­ma­ink igazi ter­mé­sze­téről, a világ­hoz, a jóhoz és rossz­hoz, az embe­rek­hez, a szen­ve­dé­lyek­hez való viszo­nyunk­ról. Mikor értel­mem eléggé meg­érett erre, már csak ezt az élményt keres­tem az életben.”
(Márai Sán­dor: Füves könyv – Arról, mi az élet igazi értelme)

https://www.youtube.com/watch?v=pe7cuZKGzHQ

Várlak szeretettel ha meghoztad a döntésed és készen állsz a változásra!

Kutasi Rita
Léleksegítő - egotréner
Telefon: 06-20/9388809